Kaizen - Tomasz Janowski

Od  2016 prowadzę działalność pod nazwą KAIZEN. Od ponad 5 lat związany jestem z Korporacją Gwarecką S.A. gdzie zajmuje stanowisko Głównego Księgowego. Przed rozpoczęciem pracy w Korporacji Gwareckiej zdobywałem doświadczenie w Banku BPH S.A. gdzie odpowiadałem za obsługę MŚP
slide1a.png

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent studiów Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Po studiach: Od 2012 roku członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prywatnie sportowy pasjonat. Uwielbiam Słowackie Tatry oraz dalekie podróże.

sgh.png
umcs.png
images.png
agh.png
©2022 KAIZEN Tomasz Janowski. All Rights Reserved. Created By Rafał Marchut

Search